தொல்பொருள் என்ற போர்வையில் தமிழர்களின் நிலங்கள் அபகரிப்பு – கிழக்கில் இருந்து எழுவான்

சனி செப்டம்பர் 26, 2020

இலங்கைத் தீவை கொலணித்துவம் செய்த போர்த்துக்கீசர், ஒல்லாந்தர், பிரித்தானியர் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தாலும், அவர்களது நோக்கம் வேறானது. வெள்ளையர்களிடமிருந்து இலங்கைத்தீவு விடுபட்ட பின்னர், தமது இனக் குழுமங்களை குடியேற்றும் திட்டமானதாக தமிழர் நிலங்களை ஆக்கிரப்பு செய்யும் பல திட்டங்கள் சிங்கள இனத்தால் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் நிகழ்ந்தே உள்ளன. தமிழர் வாழ்ந்து, ஆட்சி செய்த பல நிலங்கள் இன்று சிங்களப் பகுதிகளாக (பிரதேசங்களாக) தோற்றம் பெற்றுள்ளன.

நன்றி: ஈழமுரசு