தமிழினப்படுகொலையின் அடிப்படையை உடைத்தெறியும் சிங்களப்பேரினவாதத்தின் தொலைக்கரங்கள்! - சோழ.கரிகாலன்

செவ்வாய் மே 19, 2020

சர்வதேசம் வேடிக்கை பார்த்து நிற்க, இனப்படுகொலையாளர்கள் மீண்டும் சிறீலங்காவின் ஆட்சிபீடத்தில் அமர்ந்து, பெரும் ஆணவத்துடன் இருக்க, தமிழீழ மக்கள் தங்களின் மீதான சிங்கள இனவெறி அரசின் இனப்பபடுகொலையின் நினைவுகளை, பெருத்த வலியுடன் மே18 இல் நினைவுகூறுகின்றனர். தங்களின் காணாமற்போன உறவுகளிற்காகக் கண்ணீர் வடித்து நினைவுகூறுவதா, அல்லது இன்னமும் நம்பிக்கையுடன் காத்து நிற்பதா என்ற கலக்கத்திலும் பல்லாயிரம் மக்கள். புலம்பெயர் தமிழீழ மக்கள் சர்வதேசத்தின் கதவுகளைத் தட்டி இனப்படுகொலைக்கான நீதியைப் பெற்று, இனப்படுகொலையாளர்களைக் குற்றவாளிக் கூண்டில் ஏற்றிவிடுவார்கள் என்று இன்னமும் எங்களை நம்பி வாழும் எங்களின் உறவுகள்.

ஆனால் நாங்களோ இங்கு அந்த நம்பிக்கைகளை உடைத்து, சிங்களத்தின் இனப்படுகொலையாளர்களைக் காப்பாற்றும் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளோம்.

மேலும்....