தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நாள் 2019 - சுவிஸ்

செவ்வாய் செப்டம்பர் 17, 2019

எத்தகைய இடர்கள் , சூழ்ச்சிகள், சவால்களை எதிர்கொண்டாலும் எமது தாயகத்தின் சுதந்திரத்தை வென்றெடுக்க உழைப்போமென புனித நாளில் உறுதியெடுப்பதோடு எம் மான மாவீரச் செல்வங்களுக்கு வணக்கம்  செலுத்த அனைத்து உறவுகளையும் அழைக்கின்றோ்ம்.

5