மாகாண சபை எனும் மாயமான் - பிலாவடிமூலைப் பெருமான்

சனி ஓகஸ்ட் 29, 2020

வணக்கம் குஞ்சுகள், எல்லோரும் சுகமாக இருக்கிறியள் தானே?

இந்தக் கேள்வியை சும்மா குசலம் விசாரிக்கிறதுக்காக நான் கேட்கவில்லை பிள்ளையள். இப்ப கொஞ்ச நாளாக எங்கடை ஆட்கள் சில பேர் முகத்தைத் தொங்கப் போட்டுக் கொண்டு திரியீனம்.

மேலும்...