கால் இடறினால் யானையும் கீழே விழும் - பிலாவடிமூலைப் பெருமான்

சனி செப்டம்பர் 26, 2020

வணக்கம் பிள்ளையள்.

உள்ளத்திலை தீயை வைச்சுக் கொண்டு உதட்டிலை பழஞ்சொரியிற பழக்கம் எனக்கு இல்லை பிள்ளையள்.

என்னடா கிழடு வந்ததும் வராததுமாக எரிஞ்சு விழுகுது என்று நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு விளங்குது. ஆனால் மனதில் இருக்கிறதை வெளியில் சொல்லாமல் என்னாலை இருக்க முடியவில்லை.

நன்றி: ஈழமுரசு