8ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்கம் 

திங்கள் டிசம்பர் 09, 2019

நாட்டுப்பற்றாளர் அன்டனி பிரான்சிஸ் சந்தியோகு அவர்களின் 8ஆம் ஆண்டு நினைவு வணக்க நிகழ்வு எதிர்வரும் 16.12.2019 அன்று திங்கக்கிழமை மாலை 14.00 மணியளவில் இடம்பெறவுள்ளது.

p