1,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் புதைக்கப்பட்ட இளம் பெண்களின் எலும்புக்கூடுகள்

January 24, 2016

பெரு நாட்டில் 1,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் புதைக்கப்பட்ட இளம் பெண்களின் எலும்புக்கூடுகளை அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டியெடுத்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பெரு நாட்டின் வடக்குப் பகுதியான லம்பாயக் என்ற பகுதியில் வரலாற்றுப் பாரம்பரியம் மிக்க அரசர்கள் வாழ்ந்த பகுதியாக கருதப்படுகிறது. இங்குள்ள முக்கிய வழிபாட்டுத் தலத்தின் அருகே அகழ்வாராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த நிபுணர்கள், 6 இளம் பெண்களின் உடல்களை தோண்டியெடுத்தனர், இந்த உடல் சுமார் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் புதைக்கப்பட்ட பெண்களின் எலும்புக்கூடுகள் என்று கண்டறிந்துள்ளனர்.  தோண்டியெடுக்கப்பட்ட எலும்புக் கூடுகள் கடவுளுக்குத் தியாகம் செய்ய பலியாக்கப்பட்ட இளம் பெண்களின் எலும்புக்கூடுகள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பலதும் பத்து