காவற்துறை மீது கத்தித் தாக்குதல்-பிரான்ஸ்

ஞாயிறு மே 24, 2020
காவல் நிலையத்தின் அருகாமையில்,தவறாகத் தரித்து நின்ற ஒரு சிற்றுந்து,காவற்துறையினரால் சக்கரம் முடக்கப்பட்டு இருந்தது.இன்று 10 மணியளவில் அந்தச் சிற்றுந்தின் மீது ஒரு நபர் ஏறி இருந்த நிலையில் அவரை இறங்